Zgodovina društva

Zgodovina PIGD Premogovnik Velenje od leta 1932 do leta 2012 Korenine gasilstva Premogovnika Velenje segajo v leto 1932. Takrat je bilo na pobudo direktorja Termoelektrarne Velenje Slavka Trobeja in Martina Sovinka, ki je bil zaposlen v Rudniku Velenje in je bil namestnik načelnika Okrajne gasilske župe v Šoštanju, ustanovljeno Gasilsko društvo Rudnika Velenje.

S podpisom ustanovne listine so se pridružili mnogi somišljeniki: Slavko Trobej, Martin Sovinek, Franc Glušič, Oto Centrih, Karl Centrih, Matija Selan, Franc Tavčar, Matevž Oremuž, Bert Tašler, Jože Venišnik, Jože Aristovnik, Ivan Miklavžina, Franc Špeh, Rudolf Oštir, Anton Hudales in Štefan Konzularij. V društvo je kmalu stopilo še več članov iz Velenja, Pesja in Škal.

Na ustanovnem občnem zboru maja 1932. leta so za načelnika izvolili Slavka Trobeja in za poveljnika Martina Sovinka. Takoj so začeli nabavljati orodje in opremo, ki ju je morala na zahtevo društva kupiti rudniška uprava. Še istega leta so kupili 8-sedežni gasilski avto znamke škoda. Pod vodstvom načelnika in poveljnika so se tudi strokovno usposabljali, v društvo so prihajali novi člani, tako da jih je bilo kmalu več kot 100. Leta 1934 so dobili še novo motorno brizgalno Rosenbauer.

Poleg vzgoje članov so v društvu skrbeli tudi za družabno življenje prebivalcev okoliških krajev. Imeli so svoj 25-članski pevski zbor, ki je nastopal ob različnih priložnostih. Poslušali so ga vsi, ki so imeli radi lepo slovensko pesem. Leta 1938 so izvolili novo vodstvo društva: za predsednika Antona Hudalesa, za poveljnika Ota Centriha in za tajnika Štefana Konzularija, ki so društvo vodili vse do leta 1941, ko je zaradi okupacije začasno prenehalo delovati. Po končani vojni so preživeli člani zopet ustanovili društvo in izvolili novo vodstvo; predsednik je postal Franc Glušič in poveljnik Oto Centrih. Vojna je terjala žrtve, kot talci so bili ustreljeni leta 1942 Ivan Ahac, leta 1942 Tone Kregar in leta 1943 Tone Aristovnik, kot borec NOB pa je leta 1941 padel pilot Ivan Štemberger.

Rudniško gasilsko društvo se je po sklepu gasilskega kongresa leta 1948 preimenovalo v Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Novemu društvu Pesje so poklonili nekaj orodja in gasilski avto škoda. Na pobudo Ivana Hana, ki je leta 1948 prevzel poveljstvo, in predsednika Ota Centriha so leta 1952 začeli obnavljati in širiti gasilski dom. Ob praznovanju 20-letnice društva so ga slovesno predali namenu in ob tej priložnosti je društvo dobilo tudi prapor. Prerana smrt poveljnika Ivana Hana je v društvu narekovala spremembe.

Leta 1954 je poveljnik za štiri leta postal Martin Pečečnik, nato je bil šest let poveljnik Franc Kričej, za njim pa ponovno Martin Pečečnik. Člani so leta 1956 za predsednika izvolili Franca Škarjo, ki je to delo opravljal vse do leta 1970. Od leta 1970 do 1980 je bil predsednik Egidij Petretič, poveljnik v tem obdobju pa Martin Pečečnik. Za rudnik je bilo to težko obdobje, kljub temu je PIGD uspelo kupiti novo vozilo TAM 6500 z 4500-litrsko cisterno in nekaj opreme, orodno vozilo pionir pa je društvo poklonilo Gasilskemu društvu Pesje.

Leta 1980 je predsedniško funkcijo prevzel Martin Pečečnik in poveljstvo za obdobje dveh let Franc Dimec, nato pa Marjan Pogorevc. V začetku devetdesetih let je bil predsednik Marjan Pogorevc, poveljnik pa Jože Pogorevc in od leta 1992 je bil poveljnik Franc Špeh. Značilnosti tega obdobja so bile težave v društvu ter izredna prizadevanja za uveljavitev v podjetju in pri njegovem vodstvu. Leta 1995 je petletno predsedovanje prevzel Karel Koželj, ki je s poveljnikoma Marjanom Pogorevcem in kasneje Viktorjem Kraljem uspešno vodil društvo.

Velika pridobitev v tem obdobju je bilo novo gasilsko vozilo GVC MAN 24/50. Med predsedovanjem Sama Žolgerja (2000–2007) in Simona Dobaja (po letu 2007) ter poveljevanjem Branka Špeha (2003–2012) se je društvo preselilo iz objektov jaška Škale v gasilski dom NOP. Pridobilo je tudi novo vozilo VW transporter GVM–1 za prevoz moštva in tehnično avtomobilsko prikolico za posredovanje v primeru poplav. To je bilo prav tako eno od kritičnih obdobij za društvo, saj je bilo tik pred ukinitvijo. Z vrlim, poštenim in marljivim delom smo člani pokazali, da se lahko na nas zanesejo. Z obilo truda nam je uspelo ohraniti društvo, ki s svojo usposobljenostjo naloge opravlja vestno in za Premogovnik Velenje ne pomeni zgolj dodatnega stroška.

Osnovna naloga PIGD PV je strokovno izpopolnjevanje gasilcev ter zagotavljanje tehnične in operativne sposobnosti za gasilske intervencije tako na območju Premogovnika Velenje kot tudi na celotnem območju občin Velenje in Šoštanj. V okviru Gasilske zveze Šaleške doline delujemo kot edino industrijsko gasilsko društvo. V zadnjih letih smo veliko sredstev investirali v nakup gasilske tehnike. Skladno s tem se je pojavila potreba po boljši izobrazbi gasilskega kadra. Tega se v društvu dobro zavedamo, zato se člani redno izobražujemo na gasilskih tečajih in usposabljanjih. Tako ima društvo od 39 članov 11 gasilcev, 5 nižjih gasilskih častnikov, 16 gasilskih častnikov, 2 višja gasilska častnika ter 5 pripravnikov. Nujnosti izobraževanja se zaveda tudi vodstvo Premogovnika Velenje, saj potrebuje kvalitetno in dobro opremljeno gasilsko četo, ki bo v primeru potrebe znala in zmogla posredovati. S tem namenom v sodelovanju s Službo za varnost in zdravje pri delu PV vsako leto organiziramo taktične vaje na območju podjetij Skupine Premogovnik Velenje.

Nekatere vaje izvajamo sami, k sodelovanju pa povabimo tudi sosednja društva, ki tako spoznavajo objekte Premogovnika Velenje. Društvo izvaja tudi preventivne preglede teh objektov in sproti opozarja na nepravilnosti. V društvu delujeta dve tekmovalni desetini, ki se udeležujeta tekmovanj Gasilske zveze Slovenije. Tekmovalna desetina članov »B« se redno uvršča na najboljša mesta državnih tekmovanj. Kot industrijsko društvo imamo vsakoletna tekmovalna in prijateljska srečanja z drugimi industrijskimi društvi v energetiki in rudarstvu v Sloveniji, imenovana GERES. Društvo ima z željo, da tradicijo gasilstva ohrani tudi v naslednjih desetletjih, zastavljene smele in odgovorne cilje.

Kontaktni podatki


PREDSEDNIK: Simon Dobaj

TEL: +386 (0) 41 776 082

E-mail: simon.dobaj@rlv.si

PODPREDSEDNIK: Tadej Zager

TEL: +386 (0) 31 781 633

E-mail: tadej.zager@gmail.com

TAJNIK: Miran Debelak

TEL: +386 (0) 41 344 827

E-mail: miran.debelak@gmail.com


POVELJNIK: Boris Špeh

TEL: +386 (0) 41 776 093

E-mail: speh.boris@gmail.com

PODPOVELJNIK: Robert Rotovnik

TEL: +386 (0) 41 776 086

E-mail: robert_rotovnik@t-2.net


Premogovnik Velenje

Partizanska cesta 78

3320 Velenje, Slovenija

TELEFON 1: +386 (0) 3 899 6486

TELEFON 2: +386 (0) 3 899 6487

E-MAIL: gasilci@rlv.si

DAVČNA ŠTEVILKA: 32145861

MATIČNA ŠTEVILKA: 5228441

TRR ŠTEVILKA: 02426 - 0016008250


Kje se nahajamo?

Povezava na Google zemljevid